ALLT MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ANNONSER

Är du företagare i behov av lån? Då ska du se hit!

Toborrow är ett företag med enkla ambitioner som kort och gott vill att sparare ska spela och få bättre ränta

De flesta företag/företagare har någon gång varit i behov av att låna pengar eller få ekonomisk stöttning vid finansiering. Ibland har det gått dåligt och ibland har det gått bra. Som liten företagare kan det vara svårt att få företagslån hos de stora bankerna och det är här Toborrow kommer in i bilden. Hos oss får nämligen små företag möjlighet att låna pengar på samma villkor som stora aktörer.

Toborrow är ett företag med enkla ambitioner som kort och gott vill att sparare ska få bättre ränta. Och med vår nya plattform där låntagare och långivare möts har muren mellan småsparare och företag rivits ner och det skapar en ny värld där alla kan delta på samma villkor.

Men det är inte bara småföretagarna som drar fördel av detta nya demokratiska system, utan även större institutioner som tidigare rört sig i det det gamla finansiella systemet har sakta men säkert börjat visa intresse för den här typen av utveckling.  Även internationellt ser man en ljus framtid med konstant utveckling för fonder som investerar i den här typen av lån. Anledningen till det är att bankernas utlåningssystem bygger på en uråldrig affärsmodell som håller på att ersättas av någonting mer effektivt och välfungerande, vilket även de större aktörerna borde se potentialen i.

Men vägen hit har inte alltid varit käpprak för lånemarknader som Toborrow vilka har fått slita för att göra sig fria från negativa stämplar som till exempel att de som lånar pengar av oss är de som inte fått låna från banken. Men så är såklart inte fallet. Många företag/företagare kommer till oss för att vår lånemarknad är enklare, snabbare och mer lättbegriplig än bankernas alternativ. Med andra ord verkar det som att lånemarknader håller på att bli del av det finansiella systemets demokratisering.

Toborrow – ett alternativ till bankerna

Ny valmöjlighet i en marknad med svag konkurrens

Är du företagare i behov av lån? Då ska du se hit!

Toborrow är ett företag med enkla ambitioner som kort och gott vill att sparare ska spela och få bättre ränta

Glöm bankerna – de nya pengarna finns här

Toborrow är bankernas nya digitala utmanare

Nu kan företag låna ut pengar till varandra

Låna med god avkastning och bättre räntor

Så hjälper de småföretag när bankerna säger nej

På svenska Toborrow möts företag och finansiärer

Nya lån skapar möjligheter för landsbygden

Låna ut pengar till ett lokalt företag – snabbt och enkelt

ALLT MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR ANNONSER