Positiva vaccinnyheter

Det amerikanska företaget Moderna Inc. där bland annat Astra Zeneca är delägare i, har sagt att deras vaccin var 94,5% effektivt i en preliminär analys av en stor klinisk testning i sen fas. Ännu ett tecken på att en snabb jakt av forskare och läkemedelsföretag lönar sig med kraftfulla nya verktyg som kan hjälpa till att kontrollera en försämrad pandemi.

Värt att tillägga är att denna positiva nyhet kommer endast en vecka efter förra positiva vaccinbeskedet av Pfizer Inc. I Pfizers analys visade sig vaccinet vara drygt 90% effektivt. Gemensamt för dessa två nyheter är att de förlitar sig på en teknik som kallas ”Messenger RNA” som aldrig har använts för att producera ett godkänt vaccin. Snart skulle miljontals människor potentiellt räddas från sjukdomen tack vare genombrotten.