Ökning av OVK-besiktning i Göteborg

Lagen föreskriver att en obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK genomförs i flerfamiljsfastigheter var sjätte år. I lokaler som exempelvis skolor, vårdcentraler och liknande behöver OVK-besiktning göras var tredje år. OVK-besiktning.se berättar nu att OVK-företag har normalt läge där beställningar och utförande av besiktningar genomförs i normal takt, likt perioden före pandemins utbrott. Under pandemins första skede kunde OVK i Göteborg ofta inte genomföras i byggnader med lägenheter då människor rekommenderades att hålla avstånd och inte träffa personer som man vanligtvis inte umgås med. Det var svåra tider för teknikkonsulter med denna specialistinriktning. Perioden blev längre och längre med nya vågor.

Samtidigt är lagen tydlig med att ventilationskontrollen behöver genomföras enligt återkommande schema. Kommunen, ofta stadsbyggnadsnämnen eller nämnden för miljö och hälsa är kontrollmyndighet. De ansvarar för att lokaler där människor dagligen vistas har en frisk inomhusluft och fungerande ventilation.

Generellt sett är hembesökande verksamheter i normalläge gällade efterfrågan. Det är bra för Göteborgare. Stadens alla byggen och större byggprojekt behöver snabbas på. Det vittnar inte minst pendlare som behöver krångla rejält till och från jobbet i rusningstrafik. GP.se berättar att belysningen i Lundbytunneln ska bytas och att tunneln därför stängs den av helt. Samtidigt stängs dessutom både Gullbergstunneln och Götatunneln helt.

Boende i hyreslägenheter kan i många enskilda fall haft svåra tider. Brister och fel i lägenheter kan förstås åtgärdas så länge man är villig att ta emot hantverkare. Hyresgästföreningen har haft god förståelse för situationen, även om de har emottagit många klagomål på fel som inte utförs i tid. I sociala medier skriver flera av hyresgäster att de tycker att hantverkare bör ges tillgång till bostaden.

I dag går husaffärer snabbt. Detta kan göra att köpare inte känner att de hinner sätta sig in lika mycket i affären som de vill och borde. Köparen behöver sätta sig in i en rad olika saker, som att hitta dolda fel. Dålig installation av friskluftsventiler eller igensatta ventiler gör att luften inomhus blir dålig. Det i sin tur kan ge orkeslöshet eller ont i huvudet. Tack och lov har vi de certifierade ventilationskontrollanterna till vår hjälp som gör att Västsvenskarna mår bra inomhus.