entreprenadmaskin som används inom partneringavtal

Ökning av dispyter inom samverkansentreprenad och partnering

Byggbranschens lågkonjunktur, främst för projekt inom nyproduktion leder till fler fall av dispyter inom samverkansentreprenad och partnering. Lågkonjunkturer inom byggbranschen kan ha flera påverkande faktorer. När ekonomin generellt sett går långsammare, minskar ofta efterfrågan på byggtjänster och fastighetsutveckling. I Sverige har vissa sektorer som infrastrukturprojekt och samhällsbyggnad fortsatt tuffa på bra. Främst i norra Sverige som upplever ett stort uppsving tack vare etableringar för grön industri. När det gäller bostadsbyggande har konjunkturen lett till minskade investeringar i nya byggprojekt och därmed färre uppdrag för företag inom byggbranschen. Vi ser att konkurrensen om de få tillgängliga uppdragen har satt press på priserna och marginalerna för byggföretagen. Läget påverkar då finansieringen av byggprojekt negativt. Företag och investerare är mer försiktiga med att satsa på stora byggprojekt när ekonomin är osäker. Många projekt skjuts upp eller avbryts, vilket ytterligare minskar aktiviteten inom byggbranschen.

Branschföreträdare berättar också om ökade dispyter inom partnering i entreprenader. Partnering är en samarbetsmodell där olika aktörer, som entreprenörer och beställare, arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Under lågkonjunkturer är det vanligt att spänningar uppstår på grund av ökad konkurrens, pristryck och kritiskt dålig ekonomi. Dessutom kan det vara svårt att fördela risker och ansvar på ett rättvist sätt när det ekonomiska läget snabbt ändrar karaktär jämfört med när projektet planerades. Det leder till konflikter som kan vara svårtlösta utan juridisk rådgivning av specialiserade advokater inom entreprenadjuridik.

För att hantera dessa utmaningar lär sig nu branschspelare vikten av att ha tydliga och välformulerade partneringavtal och kontrakt från början. Bra avtalsprocesser med ökad öppenhet och kommunikation mellan parterna hjälper till att förebygga och lösa eventuella konflikter. En noggrann riskanalys och planering i projekteringsfasen är avgörande för att hantera osäkerheter och minimera risken för tvister. Nu ser domstolar och advokatbyråer högre aktivitet med att söka juridisk hjälp eller fler fall av anmälan om skiljedom eller förlikning.