Ökning av OVK-besiktning i Göteborg

Lagen föreskriver att en obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK genomförs i flerfamiljsfastigheter var sjätte år. I lokaler som exempelvis skolor, vårdcentraler och liknande behöver OVK-besiktning göras var tredje år. OVK-besiktning.se berättar nu att OVK-företag har normalt läge där beställningar och utförande av besiktningar genomförs i normal takt, likt perioden före pandemins utbrott. Under pandemins första …

Ökning av OVK-besiktning i Göteborg Läs mer »